Økonomiprofessoren viser til at kiloprisen for laks i 2016, som var et rekordår, lå rundt 60 kroner. I fjor var det produksjonskost, inkludert kapitalkostnader, som lå rundt 60 kroner.

Sjøl om volumene ut av Norge var nesten 30 prosent høyere i 2022 enn i 2016, var prisene enda bedre i fjor.

I uke 7 i år lå Nasdaq-prisen (for laks større enn 4 kilo), over 100 kroner.

– Men husk at dette er ei syklisk næring og lønnsomheten går opp og ned, minner Misund om.