– Dette prosjektet har vært planlagt og arbeidet med i mange år, og det er godt å se at innsatsen gir resultater. Nå gleder vi oss til å starte produksjonen i høst, og sette ut 1,1 millioner smolt på Lille Indre Rosøy, sier finansdirektør Rune Johansen i en melding tirsdag morgen.

Selskapet bygger et landbasert gjennomstrømmingsanlegg i Rødøy kommune sør for Bodø. Hele anlegget skal stå ferdig i 2024. Når det er ferdig, vil det ha en produksjonskapasitet på 16.000 tonn (sløyd vekt) laks per år.

– Det er mange aktiviteter som pågår i perioden frem til produksjonsstart, og videre til hele anlegget står ferdig i 2024. Det er kritisk å sikre god planlegging, kontroll og prioritering. Flere aktiviteter har en seriell avhengighet, mens andre kan gjøres parallelt. Alt kritisk materiell og utstyr er nå i hovedsak levert og under fabrikasjon eller installasjon på Lille Indre Rosøy, eller nærliggende sted, for prefabrikkering og sammenstilling før levering, skriver selskapet.

GIGANTE SALMON
 • Bygger et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune i regionen Helgeland i Nordland
 • Den første fisken vil være klar for markedet fra slutten av 2024
 • Det dreier seg om et gjennomstrømmingsanlegg, som henter sjø fra 20 meters dyp
 • Det hindrer påslag av lakselus. Anlegget er rømningssikkert.
 • Utslippene blir langt mindre enn i konvensjonelt sjøoppdrett, fordi mer enn halvparten av slammet samles opp og selges til andre industrielle formål
 • Kjell Lorentsen og Gigante-konsernet er største eier i selskapet som også er notert ved Euronext Growth
 • Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år

Kilde: Gigante Salmon

Noe av det som er gjort i andre kvartal er:

 • Betongveggene i produksjonsbasseng 3 er nær ferdig.
 • Søylene i bassenget er ferdige
 • PE-liner for montering på vegger og gulv er levert.
 • Elektro og automasjon: 1 (av 4) hovedtavlecontainere er ferdig og klar for levering
 • I teknisk område er arbeidet med inntaksrørene godt i gang, og arbeidet med trekkerør for elektro er startet

Selskapet opplyser også at byggingen har skjedd uten noen alvorlige ulykker i løpet av andre kvartal.