Dette er en nedgang på 21,5 prosent fra året før. «Årsaken til reduksjonen i omsetning er i all hovedsak at selskapet har fisjonert ut en konsesjon fra Varde Fiskeoppdrett som tilsvarer 780 tonn MTB,