I romjulen kom dommen i saken mellom Måsøval og staten. Lakseselskapet fra Frøya hadde saksøkt staten etter at selskapet i 2019 måtte slakte ut fisk som følge av fisk med påstått SAV3-virus (som forårsaker sykdommen PD).

I ettertid viste det seg at Veterinærinstituttet hadde gjort feil i sine analyser. Fisken hadde viruset med varianten SAV2, og ikke SAV3. Vedtaket om utslakting var dermed tatt på feil grunnlag, da SAV2-varianten ga ikke grunn til utslakting.

Fisken sto i to anlegg i Frei kommune på Nordmøre.