Mowi fikk et operasjonelt driftsresultat på om lag 203 millioner euro (2,4 mrd. kroner) i fjerde kvartal 2023, ifølge en resultatoppdatering fra selskapet torsdag. I tilsvarende kvartal året før økte selslapet resultatet med 64 prosent og tjente 2,56 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 195 millioner euro.

Slaktevolumet var 129.000 tonn i kvartalet, mot ventet om lag 137.800 tonn og tidligere guidet av selskapet på 138.600 tonn. Oppdrettskostnaden var 5,58 euro per kilo i kvartalet.

For hele året som sådan opplyser selskapet et rekordhøyt slakteuttak på 475.000 tonn i 2023, mot 464.000 tonn i 2022.

Lavere slaktevolum enn guidet i kvartalet

I den norske virksomheten var slaktevolumet 81.000 tonn i fjerde kvartal. Selskapet hadde på forhånd selv guidet et volum på 81.700 tonn for Norge i kvartalet. I Skottland ble volumet 10.500 tonn, mens selskapet hadde guidet 17.600 tonn for kvartalet.

Selskapet opplyser videre at slaktevolumet med opphav i Norge bidro med et operasjonelt driftsresultat gjennom verdikjeden på rundt 2,4 euro pr kilo, mens virksomheten i Chile bidro med om lag 0,4 euro pr kilo.

MOWI
 • Er med god margin både Norge og verdens største oppdretter av atlantisk laks, med produksjon i Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Chile og Canada
 • Det ga en samlet omsetning på 49 milliarder kroner
 • Slaktevolumet globalt var 464.000 tonn i 2022. Det er rundt 100.000 tonn mer enn hele Norges kjøttproduksjon, eller nær 20 prosent av verdens lakseproduksjon
 • I Norge ble det produsert 294.000 tonn, noe som ga et operasjonelt driftsresultat på nesten 9,6 milliarder kroner
 • Hovedkontor i Bergen. Mowi het tidligere Marine Harvest
 • Børsnotert i Oslo, med markedsverdi på drøyt 93 milliarder kroner i november 2023
 • Selskapet dekker hele verdikjeden
 • Har rundt 12.000 ansatte fordelt på 25 land
 • Selskapet har rundt 32.000 aksjonærer. 95 prosent er norske. Folketrygdfondet har drøyt 8 prosent. De fleste av de største eierne er imidlertid utenlandske. John Fredriksen med familie er aller størst med 14,3 prosent
 • Kilde: Mowi og IntraFishs arkiv

I Skottland var driftsresultatet rundt -0,1 euro pr kilo, mens i Canada var det rundt -1,2 euro pr kilo.

Rapportert netto rentebærende gjeld (NIBD), eksklusive IFRS 16-effekter, var på om lag 1.790 millioner euro ved utgangen av kvartalet.

Videre ble operasjonelt driftsresultat for Consumer Products 38 millioner euro, mens innen forvirksomheten var driftsresultatet 16 millioner euro i kvartalet.

Slaktevolum (land/tonn)

 • Norge 81.000
 • Skottland 10.500
 • Chile 27.500
 • Canada 4.000
 • Irland -
 • Færøyene 3.500
 • Totalt 129.000

Komplett rapport for fjerde kvartal 2023 blir lagt fram av selskapet 14.februar.

Datterselskap

Datterselskap, Arctic Fish Holding, hadde et slaktevolum på 2.500 tonn sløyd vekt i fjerde kvartal 2023, ifølge en melding fra selskapet torsdag.

Operasjonelt driftsresultat var 4,2 millioner euro i kvartalet. Netto rentebærende gjeld, eksklusive IFRS 16-effekter, var 115 millioner euro ved utgangen av kvartalet.

Arctic Fish legger også frem kvartalsrapporten 14. februar .

Arctic Fish
 • Islandsk selskap som produserer laks i tre fjorder på Vestfjordhalvøya på Island
 • Har et settefiskanlegg med kapasitet på 3,5 millioner smolt per år
 • Slaktet volum skal gradvis øke til 24.000 tonn i 2025
 • Arctic Fish har et mål om å produsere laks til en kostnad på 3,8 euro per kilo
 • Største eier var opprinnelig Norway Royal Salmon (NRS), men etter at de ble slukt av Salmar måtte Salmar selge eierposten i Arctic Fish ettersom trønderselskapet allerede har eierkontroll med et lakseselskap på Islaland (krav fra konkurransemyndighetene). Eierposten ble da kjøpt av Mowi.

Topper på børsen

Slik Intrafish tidligere har omtalt topper Mowi listen over de største lakseprodusentene på børs i 2023, med en markedsverdi på 95, 3 milliarder kroner.

Aksje Utvikling i 2023 Markedsverdi (mrd kr)
Mowi 16,6% 95,3
Salmar 57,9% 75,4
Bakkafrost −10,9% 31,7
Lerøy Seafood Group −18,1% 25,2
Grieg Seafood −4,4% 7,9
Måsøval −11,7% 3,2
Sjømatindeksen 13,4% NA

Tabell: Anders Furuset Kilde: Oslo Børs / DN Last ned data