Rederiet Helnessund i Steigen i Nordland er ett av mange rederier som har fått brev fra Skatteetaten. Etaten mener at flere at rederiene som leverer tjenester til laksenæringen ikke kvalifiserer for å være en del av ordningen for rederibeskatning.

– For oss blir det en katastrofe om vi blir kastet ut av ordningen, i alle fall om det får tilbakevirkende kraft. En katastrofe, sier reder Tarald Sivertsen.

Rederiskatteordningen er en frivillig ordning hvor rederier som inngår blir fritatt ordinær selskapsskatt, og kun ilegges en moderat tonnasjeskatt.