Det er ilaks.no som melder dette onsdag.

Daglig leder i Øylaks, Ingmar Misund, forteller til iLaks at det har vært forhandlinger en stund, men at det nå endelig er i boks.

– Det stemmer. Vi selger 51 prosent av selskapet til Salmar.

– Vi har tjent penger i mange år, men vi får ikke utnyttet potensialet til å vokse. Vi står på stedet hvil, derfor har vi valgt å selge, sier han videre.

Øylaks er et familiedrevet oppdrettsselskap i Midsund i Molde kommune. Selskapet har lokaliteter på sør- og nordsiden av Oterøya. Selskapet hadde et driftsresultat på over 30 millioner kroner i fjor.

Salmar bekrefter kjøpet overfor Ilaks.

– Det er basert på at vi har en lokal tilhørighet fra før, hvor vi ser på oppkjøpet som en positiv utvikling for selskapet, sier konsernsjef i Salmar, Linda Litlekalsøy Aase til nettstedet.

Salmar overtar driften av selskapet.

Nøkkeltall AS ØYLAKS (tall i millioner kroner)
2021 2020 Endring
Inntekter 74,1 42,7 73,5%
Driftsresultat 30,7 4,6 567,4%
Resultat før skatt 59,1 10,2 479,4%
Årsresultat 52,4 9,0 482,2%
Driftsmargin 41,4% 10,8% 283,3%
Egenkapital 239,9 207,5 15,6%
Totalbalanse 280,3 223,2 25,6%
Langsiktig gjeld 2,8 3,0 -6,7%