501 millioner kroner.

I løpet av de tre månedene april, mai og juni tjente lakseselskapet Måsøval fra Frøya mer penger på driften enn de har gjort på et helt år tidligere.

For hele 2021 var tilsvarende resultat 292 millioner kroner, mens det var 227 millioner kroner i 2020. Totalt blir det 519 millioner kroner på to år, marginalt over de tre månedene som utgjør andre kvartal.

Selskapet har riktignok vokst, blant annet gjennom kjøpet av lakseselskapet Vardal Gruppen, men de store pengene tjente det i Trøndelag, i den opprinnelige virksomheten.