– Samlet sett var tredje kvartal preget av høysesongtilbud fra Norge og en sterk etterspørsel delvis drevet