I 2014 fikk Anker Bergli og Polarfisk konsesjon til å drive oppdrett av stør. Målet er å produsere «russisk» kaviar. Norges eneste landbaserte oppdrettsanlegg med størfisk har også møtt på utfordringer på veien.

– Vi ble ganske hardt rammet av koronapandemien, og er en del mer forsinket enn vi hadde forutsett, sier Bergli, som er daglig leder og gründer i Polarfisk.

Planene har endret seg noe på veien, og i august var planen å få til prøveproduksjon i fjerde kvartal 2021.