Solberg-regjeringen foreslo å endre avgiften i tråd med prisveksten, noe som innebærer en økning fra dagens nivå på 40 øre til 40,5 øre.

SV ba i sitt alternative budsjett om at det skulle økes til 100 øre, men fikk ikke gjennomslag for det i budsjettenigheten med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Dersom Stortinget fatter vedtak i samsvar med dette, vil satsen fra 1. januar 2022 være kr 0,405 per kg, skriver Finansdepartementet i en epost onsdag.

IntraFish har ikke lyktes i å få en kommentar fra SV om hvorvidt de er skuffet over at de ikke fikk gjennomslag for sitt ønske om økning.