Omsetningen falt kraftig for selskapet som designer og selger merder for lukket postsmoltproduksjon i sjø. Den nylig offentliggjorte årsrapporten til selskapet viser at det var salgsinntekter på 3,8 millioner kroner og annen driftsinntekt på 14,0 millioner i fjor, noe som er mindre enn en tredel av 2020-tallene.

– Brukt mye ressurser

– Tallene bærer preg av at vi er et utviklingsselskap, og at vi har brukt mye ressurser på å utvikle en ny generasjon av merden vår, sier daglig leder Egil Bergersen.