Lakseselskapet Refsnes Laks i Trøndelag hadde en omsetning på 363 millioner kroner i i fjor – opp fra 168,4 millioner kroner i 2020.

– Vi er der vi skal være produksjonsmessig og på biologi nå. Vi har startet samdrift med Salmar. Vi har hatt god kontroll på lus, og PD-vaksinene har fungert. For det var hovedsakelig biologiske utfordringer som gjorde at vi fikk et dårlig 2020. Det ser bra ut i år, sier styreleder Ivar Refsnes til IntraFish over telefonen.

Driftsresultatet i fjor endte på 77,4 millioner kroner mot – 14,4 millioner kroner i 2020.

2020 ble sterkt preget av PD på to generasjoner med fisk, noe som førte til et negativt resultat.

I 2019, som selskapet beskriver som et mer «normalår», hadde selskapet et resultat på 59 millioner kroner med en salgsinntekt på 298,5 millioner kroner.

Refsnes Laks
  • Refsnes Laks har base i Åfjord kommune i Trøndelag.
  • Selskapet har hatt virksomhet siden 1918.
  • Refsnes laks fikk i 2021 nye eiere gjennom en kombinert emisjon/aksjesalg. Salmar Farming har ervervet 45 prosent av aksjene i selskapet.
  • Refsnes Fiskeindustri eier de resterende aksjene i selskapet. Ivar Refsnes eier 99,54 prosent av Refsnes Fiskeindustri gjennom selskapet Stoksund Holding.
  • Selskapet har 25 ansatte og har fire ordinære konsesjoner og en visningskonsesjon for matfiskoppdrett.
  • Til sammen utgjør dette 3.932 tonn maksimalt tillat biomasse (MTB). Konsesjonene er bokført til kostpris med 25,99 millioner kroner.
Kilde: Refsnes Laks

– Ekstremt bra

Selskapet skriver i årsrapporten at markedsutviklingen har vært positiv i 2021, da det er det høyeste snittet på salgspris selskapet har oppnådd.

Refsnes er ikke uventet fornøyd med salgsprisene så langt i år.

– Det har vært ekstremt bra så langt. Men det virker som det er litt tilbake til normalen nå, med at man får prisfall i juli og august, noe som har vært standarden før under normale omstendigheter. Vi vet at tredje kvartal har vært mest utfordrende historisk. Det er en kombinasjonen av mye utbud, og ferie i Europa og i de store markedene. Men om bunnen stopper på 65 kroner er det ekstremt uansett. Vi tror at prisene vil komme opp igjen på slutten av året, sier Refsnes og legger til:

Vi er positive produksjonsmessig. Det er lus, men vi har kontroll. Det er lite sykdom og derav lite dødelighet og vi ser lyst på resten av året.

– Hva ser du på som mest utfordrende for bransjen fremover?

Det er utfordrende og veldig uforutsigbart hvordan myndighetene kommer til å håndtere skattepolitikk og vekst fremover. Det er veldig uoversiktlig. Det at man ikke vet hva man har å forholde seg til når det kommer til rammebetingelser er den største utfordringen.

Eierne av Refsnes Laks er blant dem som får ny, og langt høyere formuesskatt som følge av at matfisktillatelser nå skal prises til markedspris.

Tjente over 12 kroner per kilo

Salgsvolumet til Refsnes Laks i 2021 endte på 6.228 tonn, i 2020 og 2019 var salgsvolumet på henholdsvis 3.651 tonn og 5.683 tonn.

Oppnådd gjennomsnittlig salgspris i 2021 var 59,98 kroner skriver selskapet- og det ledet til et driftsresultat per kilo (EBIT) på 12,42 kroner.

I 2020 var salgspris og driftsresultat per kilo på henholdsvis 45,85 kroner og -3,95 kroner. I 2019 endte salgsprisen på 52,40 kroner og driftsresultatet på 11,12 kroner per kilo.

Selskapet hadde en bokført egenkapital ved utgangen av 2021 på 190,2 millioner kroner og en langsiktig gjeld på 55,3 millioner kroner.

Refsnes Laks 2021 2020 Endring
Omsetning 363,7 168,4 116,00 %
Driftsresultat 77,4 -14,4
Resultat før skatt 68 -21,2
Nettoresultat 53,1 -16,5
Driftsmargin 21,30 % -8,60 %