– Verdien på oppdrettstillatelser falt i år på grunn av den varslede grunnrenteskatten på havbruk. Jeg ser at dette er en spesiell situasjon og mener derfor det bør avhjelpes med en midlertidig særregel for ikke-børsnoterte selskap for inntektsåret 2022, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), i en melding fredag.

Ved auksjonen i 2020 var vektet snittpris på 220.000 kroner per tonn, mens det i 2022 var 155.000 kroner per tonn.

Formuesskatt på oppdrettstillatelser
  • Fra og med inntektsåret 2022 endres beregningen av formuesskattegrunnlaget for fiskeri- og oppdrettstillatelser.
  • Dette ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022, hvor Solberg-regjeringen foreslo å oppheve dagens praksis der fiskeri- og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 ikke inngår i formuesskattegrunnlaget.
  • Videre foreslo den daværende regjeringen at auksjonspriser bør benyttes som utgangspunkt ved egenfastsettingen av formuesverdien av oppdrettstillatelser.
  • Endringene vil i hovedsak ha betydning for oppdrettsselskap som ikke er børsnotert, som er i norsk privat eie, og som ervervet oppdrettstillatelser før 1998.
  • Formuesskatten er vedtatt og Skatteetaten har nylig publisert en utfyllende veileder for betaling av skatten.
  • Representantforslag om å utsette innbetalingen av skatten er blitt nedstemt i Stortinget. Det samme har forslag om en gradvis innføring av skatten.
Kilde: Stortinget

Tidligere i år ble skattereglene for eiere av private lakseselskaper endret, slik at alle tillatelser, også de fra før 1998, skulle verdsettes til reelle priser når formuesskatten skal beregnes.

Endringen fører til store økninger i formuesskatten for eiere av private lakseselskaper. For de som eier aksjer i børsnoterte selskaper har ikke endringen noen betydning, da verdiene av tillatelsene allerede er priset inn i aksjekursene.

I et intervju tidligere denne uken var Nordlaks-eier Inge Berg nesten vel så opptatt av økningen i formuesskatt som den varslede grunnrenteskatten.

Forslaget fra Regjeringen sendes nå til Stortinget.

Sjømat Norge: I tråd med våre ønsker

I en pressemelding fredag ettermiddag skriver Sjømat Norge at forslaget fra regjeringen er i som de ba om.

- Dette er i tråd med brev vi har sendt til Finansdepartementet. Vi har også bedt regjeringen om å gjennomgå den nye verdifastsettelsen som vi opplever fortsatt settes til et galt nivå, sier Peder Weidemann Egseth som har det skattepolitiske ansvaret i Sjømat Norge.

Peder Weidemann Egseth ansvar for skatt og avgift i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge. Foto: Øyvind Elvsborg