Torsdag formiddag hevet Norges Bank renten med 0,50 prosentpoeng. DN melder at Norges Bank samtidig hever rentebanen. Rentene øker til rundt tre prosent frem til sommeren neste år.

Det betyr at styringsrenten nå er på 1,25 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Bakteppet er den skyhøye prisveksten verden over. Særlig i USA har prisveksten vært høy. Det fikk den amerikanske sentralbanken til å sette opp renten med hele 0,75 prosentpoeng, i stedet for 0,25 prosentpoeng som har vært vanlig, melder DN.

Renten har nemlig tradisjonelt vært et effektivt verktøy for å ta ned inflasjonen ettersom høyere rentekostnader vil få forbrukere til å dempe forbruket og handlelysten.

Norges Bank viser til at prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport, og innebærer at renten øker til rundt 3 prosent frem mot sommeren neste år.

Valutamarkedet reagerte momentant med å styrke den den norske kronekursen med rundt fem øre mot både euro og dollar, viser DN til.