Piggvar-produsenten Stolt Sea Farm Turbot Norway hadde et driftsresultat på minus 2,4 millioner kroner i 2020.

Det viser årsrapporten til selskapet.

Omsetningen falt med 25 prosent til 21 millioner kroner i fjor.

Stolt Sea Farm Turbot Norway har anlegg på Øye i Kvinesdal, hvor de utnytter spillvarme fra Eramet Norway til å produsere piggvar.

Covid-19 pandemien har hatt betydelig påvirkning på resultatet, ifølge rapporten.

Prisnedgang

Selskapet forklarer fallet i omsetning med sterk reduksjon i salgsvolum samt en prisnedgang på seks prosent.

– For å redusere presset på stående biomasse som følge av lavt salgsvolum ble det besluttet å fryse 41 tonn fisk i mai/juni for å klare å holde biomasse i anlegget under kontroll, skriver selskapet.