Piggvar-produsenten Stolt Sea Farm Turbot Norway hadde et driftsresultat på minus 2,4 millioner kroner i 2020. Det viser årsrapporten til selskapet. Omsetningen falt med 25 prosent til 21 millioner kroner i fjor. Stolt Sea Farm Turbot