Piggvar-produsenten Stolt Sea Farm Turbot Norway hadde et driftsresultat på minus 2,4 millioner kroner i 2020.

Det viser årsrapporten til selskapet.

Omsetningen falt med 25 prosent til 21 millioner kroner i fjor.

Stolt Sea Farm Turbot Norway har anlegg på Øye i Kvinesdal, hvor de utnytter spillvarme fra Eramet Norway til å produsere piggvar.

Covid-19 pandemien har hatt betydelig påvirkning på resultatet, ifølge rapporten.