I januar 2017 kolliderte et skip med kaia utenfor anlegget til Hofseth-selskapet Seafood Farmers på Valderøya utenfor Ålesund. Hendelsen gjorde at rundt 40 prosent av anlegget havnet på sjøbunnen.

Kostnadene med reparasjon var rundt 2,4 millioner kroner, men partene var enige om at kaia i utgangspunktet var i dårlig forfatning, og at en måtte gjøre fradrag for det.