Kjell Inge Røkkes investeringsselskap Aker og oppdrettsselskapet Salmar har sammen etablert et felles selskap Salmar Aker Ocean for oppdrett til havs. Salmar skal eie 66,6 prosent, mens Aker