Kjell Inge Røkkes investeringsselskap Aker og oppdrettsselskapet Salmar har sammen etablert et felles selskap Salmar Aker Ocean for oppdrett til havs.

Salmar skal eie 66,6 prosent, mens Aker skal eie 33,4 prosent. Salmar skal bidra med oppdrettskompetansen og sin offshorevirksomhet. Aker skal bidra med kontanter, 1,65 milliarder kroner.

Når man ser hvilke enorme verdier som er skapt i norsk oppdrett de siste årene, og spesielt siden 2013 da verdiskapingen virkelig skjøt fart i denne næringen, er det helt utrolig at Kjell Inge Røkke og Aker ikke har vært til stede i oppdrett i det hele tatt.