Selskapet anklager Russland for å være skyld i priskollapsen. I et brev sendt 5. august skiver selskapet at Russland selger billig villaks (pink salmon) for å skaffe penger til å kjempe krigen i Ukraina.

En flom av pink salmon både i Alaska og Russland oversvømmer globale markeder og senker prisene til nivåer vi ikke har sett siden 1990-tallet, sa det store Alaskas-baserte selskapet Trident Seafoods i et brev til fiskerne sine i helgen.

I brevet skrev Trident Seafoods at «den nåværende tilstanden i laksemarkedet er ustabilt, og framtidige indikatorer er enda mer bekymringsfulle».