Ordføreropprør. Aksjekrakk. Varsel om massive permittering. Kystbrøl, demonstrasjoner og fakkeltog. Ordretørke hos leverandører. Normprisråd eller faktiske priser? Dragkampen om lakseskatten var lang og dramatisk.

Ekstraskatten var opprinnelig foreslått til 40 prosent. Etter en omfattende høring, endte regjeringen med å foreslå 35 prosent – før forhandlinger i Stortinget gjorde at en endte opp med en prosentsats på 25. Det kommer i tillegg til den ordinære selskapsskatten på 22 prosent og gjelder verdiskaping som skjer i sjø.

Nettopp sjø er et viktig stikkord.