Bremnes-konsernet på Bømlo var de første som startet med såkalt prerigor laksefilet, altså fersk laks hvor dødsstivheten ikke er satt inn. Gjennom merkevaren Salma blir den beste laksen deres solgt til priser godt over andre lakseprodukter i stort volum.

Salma har vært en merkevaremessig suksess, og den første aktøren i dette markedet som etter hvert har fått en rekke konkurrenter. Økonomisk er det kanskje ikke like stor suksess, selv om driftsresultatet har havnet i pluss de seneste årene.

I fjor endte driftsresultatet på 2,2 millioner kroner, av en omsetning på 435,9 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på fattige 0,5 prosent, ned fra 0,9 prosent året før.

Venter økt omsetning

I sin årsrapport, som ble offentliggjort i helgen, skriver Salmon Brands styre at omsetningen steg i 2021, og at det er ventet en videre oppgang i årene fremover.

– Det er økt fokus hos forbrukere på rene, naturlige råvarer, sunn og god mat og enkel tilberedning. Salma innfrir forbrukerens ønsker på disse områdene med sine høykvalitets lakseprodukter, skriver styret.

Salmon Brands hadde 30 egne ansatte ved utgangen av 2021, 18 kvinner og 12 menn. Av disse jobbet 23 i Norge og 7 i Sverige. Selskapet har også et datterselskap i Frankrike med syv ansatte.

– I tillegg har selskapet leid inn ressurser i salgs- og markedsarbeidet. Arbeidsmiljøet anses som godt, heter det.

Daglig leder Emil Rognstad Østenfor hadde ifølge en note i rapporten en årslønn inkludert bonus på 1,9 millioner kroner.

Rekordvolum

Selskapet Bremnes Fryseri, som eier både Salmon Brands og lakseoppdretteren Bremnes Seashore, skriver i sin årsrapport at merkevarene Salma og Bömlo solgte 4.005 tonn ferdigvarer i fjor. Det er rekordhøyt.

– En slik produksjon krevde råstoff tilsvarende 28,4 prosent av hele slaktevolumet til konsernet i 2021. Til tross for et skiftende og krevende marked, har salgsapparatet i Salmon Brands og Sjór (selskapets eksportfirma, red.anm.) levert gode merverdier for konsernet i 2021, heter det.

Salmon Brands as, tall i millioner kroner

2021 2020 Endring
Omsetning 435,9 402,4 8,3 %
Driftsresultat 2,2 3,6 -38,9 %
Resultat før skatt 3,4 2,8 21,4 %
Nettoresultat 2,7 2,1 28,6 %
Driftsmargin 0,5 % 0,9 % -43,6 %