Det er altså et trøndersk eid selskap som er den største lakseprodusenten i Nordland, Troms og Finnmark.

Nest størst er et japansk eid selskap, og tredje størst er Mowi, der de fleste aksjonærene er norske, men de største er utenlandske, med unntak av Oljefondet.

Kontali-tallene baserer seg på MTB-kapasitet i bruk ved årsskiftet (per 31. desember 2022)

1 Salmar Farming AS: 18 prosent

2 Cermaq Norway AS: 13 prosent

3 Mowi Norway AS: 9 prosent

4 Nordlaks Oppdrett AS: 8 prosent

5 Nova Sea: 6 prosent

6 Lerøy Aurora: 6 prosent

7 Grieg Seafood Finnmark: 6 prosent

8 Eidsfjord Sjøfarm: 4 prosent

9 Ellingsen Seafood: 2 prosent

10 Salaks: 2 prosent

Andre aktører: 24 prosent

Størst etter oppkjøp

Salmars ble størst i Nord-Norge i fjor etter oppkjøpene av de norske lakseprodusentene NTS, NRS og Salmonor.