Fredag ettermiddag utløp den nye akseptfristen i Salmars frivillige bud på det Rørvik-baserte lakseselskapet NTS. Opprinnelig var akseptfristen 1. april, men noen dager før det valgte Salmar å forlenge akseptperioden.

29. mars opplyste Salmar at rundt 50,2 prosent av aksjene i NTS hadde akseptert deres tilbud, som hovedsakelig er med betaling i Salmar-aksjer. I en melding fredag ettermiddag opplyser Salmar at om lag 52,68 prosent nå har akseptert dette.

– Det foreløpige resultatet viser at tilbyder har mottatt aksepter for tilbudet for totalt 66.228.641