Det opplyste selskapet i en børsmelding torsdag kveld.

Torsdag var også siste dag i akseptperioden i budet som NTS fremmet på NRS, på 240 kroner aksjen.

Aksjonærer som har akseptert budet vil motta betaling «innen rimelig tid, og senest to uker etter utløpet av tilbudsperioden, det vil si senest 9. september», heter det i meldingen.

NTS hadde allerede 16,1 millioner aksjer i NRS. Det fikk aksept på 14,4 millioner aksjer i tilbudet, og hadde tidligere kjøpt 0,2 millioner aksjer i markedet.

NTS skriver ingenting om hvordan det skal finansiere kjøpet av de nye aksjene.

Norway Royal Salmon (NRS)
 • Lakseselskap med produksjon i Troms og Finnmark
 • Hadde et slaktevolum på 30.500 tonn i 2020
 • Selskapet har en stor salgsorganisasjon, som selger for mange eksterne kunder. I 2020 solgte de 88.900 tonn
 • Selskapet er notert ved Oslo Børs
 • Hadde 217 ansatte da årsrapporten for 2020 ble presentert.
Kilde: Årsrapporten for 2020

Salmar kastet kortene

Salmar hadde til hensikt å fremme et bud på NRS, på 270 kroner aksjen. Det var betinget at Salmar fikk over 50 prosent av aksjene. Da selskapet så at det ikke var mulig, kastet det kortene.

Klokken 17:19 torsdag sendte Salmar en børsmelding hvor det skrev at budet ikke ville bli fremmet.

- Tilbudet til Salmar var betinget av at Salmar mottar aksepter for, eller på annet vis blir eier av, aksjer i NRS som representerer mer enn 50 % av aksjene i NRS. Ettersom denne betingelsen ikke kan oppfylles, vil Salmar heller ikke fremme tilbudet, het det i meldingen.

NTS ASA
 • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor i Rørvik
 • Konsernet driver med lakseoppdrett (Salmonor), servicebåter og brønnbåter (gjennom 72%-eide Frøy). NTS er hovedeier i Norway Royal Salmon (NRS), som igjen er hovedeier i islandske Arctic Fish
 • Helge Gåsø og hans familie er hovedeier i NTS med 37 prosent av aksjene
 • Salmar har sikret seg forhåndsaksept på over 50 prosent av aksjene i et bud som priser NTS til rundt 15,1 milliarder kroner

Kristoffersen og Glastad solgte

Av meldinger sendt til Oslo Børs fremgår det at Glastad-familien gjennom sitt selskap Norway Fresh aksepterte budet fra NTS, og selger alle sine 4,5 millioner aksjer.

Tidligere på dagen kom det melding om at Egil Kristoffersen & Sønner ville selge sine aksjer til NTS.

Konsernsjef Charles Høstlund selger 160.082 aksjer gjennom tilbudet fra NTS.

SALMAR
 • Er én av verdens største produsenter av atlantisk laks
 • Eier halvparten av Scottish Sea Farms, og noe over halvparten av Icelandic Salmon
 • Er notert på Oslo Børs
 • Har det meste av produksjonen i Midt-Norge. Driver også i Troms og Finnmark
 • Utmerker seg som pionér på oppdrett i åpent hav og slaktet i fjor cirka 7.000 tonn laks fra gigant-installasjonen Ocean Farm 1, plassert på Frohavet utenfor Frøya. Prosjekt er drevet frem av Gustav Witsøe.
 • Hovedkontoret ligger på Frøya i Trøndelag
 • I februar 2021 fylte Salmar 30 år
 • Hovedeier, grunnlegger og konsernsjef er Gustav Witzøe. Familieselskapet hans heter Kverva

Massivt kursfall

NRS-aksjen har de seneste dagene blitt handlet på rundt 275 kroner, altså nivåer over det varslede budet fra Salmar. Torsdag begynte kursen å falle da NTS tidlig på dagen meldte at det kontrollerte 40 prosent. Da selskapet senere meldte at det kontrollerte over 50 prosent av NRS-kursen, skjøt kursfallet fart.

Aksjekursen i NRS endte dagen på 226,50 kroner, ned hele 18,1 prosent fra dagen før.

Torsdag morgen, før aksjekursfallet, solgte konsernsjef Charles Høstlund aksjer for rundt 6,6 millioner kroner til kurs 275 kroner. Videre solgte finansdirektør Ola Loe aksjer for 66 millioner kroner, samt forretningsutvikler Klaus Hatlebrekke solgte aksjer for 41,4 millioner kroner. Begge de to sistnevnte solgte også til kurs 275 kroner, fremgår det av en børsmelding.