Selskapet kaster seg dermed inn i kampen mot NTS, som har fremmet et bud på 240 kroner aksjen på Norway Royal Salmon.

– Tilbudet verdsetter Selskapet til om lag NOK 11.764 millioner og representerer en 12,5 prosent premie til NTS-budet og en premie på 54,0 prosent til 30 handelsdagers volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs til NRS-aksjen før datoen for NTS-budet, skriver Salmar.

Salmar har som en av betingelsene i sitt planlagte bud at akseptgraden må være minst 50 prosent. Torsdag kveld meldte NTS at det har aksjer og aksept for 37,18 prosent av aksjene i NRS.

Norway Royal Salmon (NRS)
  • Lakseselskap med produksjon i Troms og Finnmark
  • Hadde et slaktevolum på 30.500 tonn i 2020
  • Selskapet har en stor salgsorganisasjon, som selger for mange eksterne kunder. I 2020 solgte de 88.900 tonn
  • Selskapet er notert ved Oslo Børs
  • Hadde 217 ansatte da årsrapporten for 2020 ble presentert.
Kilde: Årsrapporten for 2020

NTS med nøkkelen

Om Salmar vil lykkes eller ikke med å overta NRS, avhenger særlig av om NTS vil selge eller eventuelt øke budet sitt. IntraFish har så langt ikke fått tak i selskapet.

Salmar har krav om aksept på minst 50 prosent av aksjene, for at de skal kjøpt NRS-aksjer. På direkte spørsmål bekrefter finansdirektør Trine Sæther Romuld at Salmar kan komme i en situasjon hvor NTS ikke selger, med Salmar kommer over 50 prosent og blir sittende som en stor eier.

– Vi har et forbehold om minst 50 prosent oppslutning, så blir det opp til aksjonærene i NRS å vurdere budet vi fremmer, som i dag er det høyeste budet. Vi mener at Salmar og NRS hører veldig godt sammen, og at det er store synergier. Vi mener at mye av kulturen NRS har, er mye av den samme som vi har i Salmar. Vi mener at budet er godt både for aksjonærene i Salmar, og aksjonærene i NRS, sier hun.

Ifølge Romuld har det vært konstruktiv dialog med NRS og deres rådgivere i forkant av dagens bud.

– Vi har lenge fulgt med på NRS, som vi synes er et spennende selskap. Vi vil fremme dette budet fordi vi mener at vi er bra sammen med NRS. Så får hver aksjonær gjøre sin egen vurdering om de aksepterer budet eller ikke. Så lenge vi får over 50 prosent vil vi kjøpe de aksjene vi får, sier Romuld.

IntraFish har så langt ikke lyktes i å få tak i Helge Gåsø, hovedeier i NTS.

NTS ASA
  • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor på Kolvereid mellom Namsos og Rørvik
  • Konsernet driver med lakseoppdrett (Midt-Norsk Havbruk), servicebåter (Frøy Gruppen) og brønnbåt (Norsk Fisketransport)
  • Helge Gåsø og hans familie er hovedeier i NTS

Flere overlappende aktiviteter

En rekke overlappende industrielle aktiviteter, både i Nord-Norge, Vestfjordene på Island og offshore gjør det mulig å realisere store synergier, mener Salmar. I meldingen skriver de:

Norge: Begge Partene har lang fartstid i, og kompetanse fra, lakseoppdrett i Nord- Norge. Sammenslåingen vil tilrettelegge for forbedret kapasitetsutnyttelse av den kombinerte MTB- og lokalitetsporteføljen, samt implementering av beste praksis på både drift og i kostnadsstrukturen

Norway Royal Salmon sitt nye smoltanlegg i Dåfjord utenfor Tromsø, sammen med SalMars eksisterende smoltkapasitet samt Senja 2- og Tjuin-anleggene som er under utbygging, vil være verdifulle ressurser som kan sikre leveranse av riktig smolt til riktig tid, hvilket vil legge til rette for forbedrede biologiske prestasjoner gjennom hele verdikjeden

SalMars nye prosesseringsanlegg på Senja, InnovaNor, vil sikres betydelige tilleggsvolumer gjennom Sammenslåingen som vil gi stordriftsfordeler via forbedret kapasitetsutnyttelse og logistikk, samt reduksjon av biologisk risiko

Partene har stor ekspertise innen salg- og logistikk, og Sammenslåingen vil gi forbedret tilgang til kunder verden over

En potensiell sammenslåing av Icelandic Salmon (kontrollert av Salmar) og Arctic Fish (kontrollert av Norway Royal Salmon), som begge opererer i Vestfjordene på Island, vil muliggjøre realisasjon av store synergier gjennom eksempelvis effektivisert drift på sjø og optimal struktur i verdikjeden på land, inklusiv smolt, prosessering og salg

Både Salmar og Norway Royal Salmon har gjort betydelige investeringer i offshorerelatert oppdrettsteknologi, som gir et stort synergipotensiale. Sammen vil Partene bli en sterk kraft i videreutvikling og realisering av offshore havbruk

Sammenslåingen vil forsterke kompetanse og kapasiteten, og berede grunnen for ytterligere bærekraftig vekst for Partene

Har finansiering på plass

Salmar skriver i meldingen at det har «en rekke tilgjengelige finansieringskilder» for å kjøpe NRS-aksjer. Det vil ikke påvirker hverken selskapet utbyttekapasitet eller investeringer.

Meglerhuset Carnegie er finansiell rådgiver til Salmar, mens advokatfirmaet Thommessen er juridisk rådgiver.

– Virker fornuftig

Knut-Ivar Bakken i Sparebank 1 Markets synes det virker fornuftig at Salmar ønsker å kjøpe NRS.

– Salmar kan betale en høyere pris enn NTS, siden Salmar og NRS ligger i samme region og kan hente ut mer synergier. I tillegg har Salmar bedre verdsettelse enn NTS, så det blir innvannende. Hvem som ender opp hvor, er vanskelig å si, sier han.

Bakken merker seg at NRS-kursen fredag handles over Salmars varslede bud.

– Noen ser tydeligvis for seg at det kan komme et høyere bud.

Han er litt overrasket over budet fra Salmar.

– Det mest overraskende er kanskje at det ikke kom tidligere. Nå er det ganske lenge siden NTS fremmet sitt første bud på 240 kroner aksjen.

– Tror du NTS vil selge – det kontrollerer 37 prosent?

– Det gjenstår å se. Vi kan ikke utelukke at NTS blir sittende med negativ kontroll, og at Salmar får litt over 50 prosent.

Aksjen stiger til over 270 kroner

Fredag formiddag stiger NRS-aksjen til over Salmars planlagte budpris på 270 kroner. I skrivende stund (9:22) handels aksjen til 275,5 kroner, noe som må tolkes som at aksjemarkedet tror at det vil komme et høyere bud.

– Saken oppdateres –

IntraFish har så langt ikke fått tak i hverken Helge Gåsø (hovedeier i NTS) eller Gustav Witzøe (hovedeier i Salmar)