Det opplyser Salmar i en melding onsdag.

Prisen er totalt 665 millioner kroner.

Refsnes Laks har i dag fem tillatelser for produksjon av laks. Av disse er fire ordinære matfisktillatelser, og én visningstillatelse, alle lokalisert i produksjonsområde 6 Nordmøre og Sørlige Trøndelag, totalt 3 932 tonn MTB. Kjøpesum for transaksjonen er 665 millioner kroner.

Styreleder i Refsnes Laks, Ivar Refsnes, understreker at det gjennom mange år er utviklet et nært og verdiskapende samarbeid mellom Salmar og Refsnes. Dette gjelder både produksjon, prosessering og salg i et internasjonalt marked.

- Salmars erverv av en betydelig eierandel i selskapet er en naturlig videreføring av dette samarbeidet. Det vil styrke det økonomiske grunnlaget for bedriften med dens base i Åfjord kommune. Dette er en god løsning for begge parter, sier Refsnes i meldingen.

Salmar er parallelt i en prosess for å kjøpe Norway Royal Salmon (NRS), hvor selskapet har varslet et bud på 11,7 milliarder kroner.

Nøkkeltall REFSNES LAKS AS (tall i millioner kroner)
2019 2018 Endring
Inntekter 298,5 325,0 -8,2%
Driftsresultat 63,2 64,2 -1,6%
Resultat før skatt 59,0 60,7 -2,8%
Årsresultat 46,0 47,6 -3,4%
Driftsmargin 21,2% 19,8% 7,1%
Egenkapital 27,9 27,3 2,2%
Totalbalanse 298,1 288,3 3,4%
Langsiktig gjeld 139,6 138,2 1,0%