Det opplyses i en børsmelding torsdag kveld.

Kjøpet skjer gjennom en rettet emisjon mot Salmar, hvor Salmar går inn med 80 millioner kroner.

Nekton Havbruk har en visningstillatelse og en såkalt mørkegrønn C-tillatelse.

- Transaksjonen gir SalMar videre bærekraftig vekst i umiddelbar nærhet til eksisterende oppdrettsområder rundt Smøla i Midt-Norge. Emisjonen vil være en god industriell løsning som sikrer betydelige synergier og videreutvikling av eksisterende aktivitet og driftskompetanse, skriver Salmar i meldingen.

Kjøpet kommer kun to dager etter det ble kjent at Scottish Sea Farm, hvor Salmar eier halvparten, kjøper Grieg Seafoods virksomhet på Shetland. Salmar var etter sigende også nylig med i kampen om lakseselskapet Salmonor.

Mikal Arild Eines og Per Gunnar Kvenseth (Pelle) er blant eierne i Nekton Havbruk.

Nøkkeltall NEKTON HAVBRUK AS (tall i millioner kroner)
2019 2018 Endring
Inntekter 111,9 50,6 121,1%
Driftsresultat -3,6 7,6 -
Resultat før skatt -11,6 2,2 -
Årsresultat -8,6 7,9 -
Driftsmargin - 15,0% -
Egenkapital -3,2 -2,1 -
Totalbalanse 120,3 129,7 -7,2%
Langsiktig gjeld 0,0 15,1 -100,0%