Høye laksepriser preget første kvartal. Ifølge Lerøy Seafood Group var prisen i snitt på 79,9 kroner kiloen i kvartalet, opp 28 kroner eller 53 prosent fra samme kvartal i fjor.

Samtidig var kostnadene generelt også noe opp, men ikke i nærheten av like mye som prisene. Dermed fikk de så å si alle lakseprodusenter i alle regioner en betydelig løft i sine marginer.

Salmar med høyeste marginer

Best margin fikk Salmar med driftsresultat på 42,65 kroner kiloen i oppdrettsvirksomheten sin i Nord-Norge og 37,16 kroner kiloen i virksomheten i Midt-Norge.