Februar 2020.

Ein lastebil med 837 kassar med økologisk Salmar-laks av superior kvalitet er på veg frå Kverva i Trøndelag til Urk i Nederland. Laksen har ein verdi på over 1,3 millionar norske kroner.

Undervegs, då bilen er ved Orkanger, hamnar lastebilen i ein kjedekollisjon, der den først køyrer inn i bilen framfor slik at det blir ein bråstopp, før den så blir påkøyrd av bilen som kjem bak.

I kollisjonen blir laksen skada, og tapar verdi som følge av skadane.