I dagens kvartalsrapport viser selskapet til at det har gjennomført både en emisjon samt tatt opp obligasjonslån på flere milliarder kroner. - Dette har gitt Salmar ytterligere fleksibilitet