I dagens kvartalsrapport viser selskapet til at det har gjennomført både en emisjon samt tatt opp obligasjonslån på flere milliarder kroner.

- Dette har gitt Salmar ytterligere fleksibilitet og underbygger vår vekststrategi med strategiske oppkjøp og investeringer langs hele verdikjeden. Vi ser på kjøp av laksekonsesjoner, oppkjøp av selskaper, og organiske investeringer i smoltproduksjon, kystnær oppdrett samt slakteri- og videreforedlingsaktiviteter, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Den siste tiden har selskapet kjøpt / avtalt å kjøpe følgende selskaper;

  • 29. juni: Scottish Sea Farms, hvor Salmar eier 50 prosent, inngår avtale om kjøp av Grieg Seafood Hjatland (på Shetland) for 164 millioner pund (ca 2 milliarder kroner)
  • Juni: Salmar med i kampen om Salmonor,