Sagaen om NTS tar en ny vending, ved at Salmar i stedet for å vente på at denne transaksjonen gjennomføres, heller lar Norway Royal Salmon (NRS) kjøpe Salmonor, og deretter så Salmar sammen med NRS.

Avtalens gjøres ved at Salmar betaler 0,369 aksjer per aksje i Norway Royal Salmon (NRS), noe som tilsvarer 265,18 kroner per NRS-aksje basert på snittkursen i Salmar i perioden 4. april til 20. mai. Det er 6,3 prosent med enn hva NRS-kursen endte på fredag.

- En fusjon mellom Salmar og NRS er fornuftig. Vi slår nå sammen sterke lag som utgjør den beste havbrukskompetansen i Norge. Fusjonen muliggjør også at vi får tatt ut synergier bedre og raskere enn ved gjennomføringen av Salmars frivillige tilbud om erverv av samtlige aksjer i NTS, sier Salmars styreleder Leif Inge Nordhammer i en melding.

Partene har flere overlappende industrielle aktiviteter, både i Norge, Vestfjordene på Island og offshore havbruk. En sammenslåing av partene vil gjøre det mulig å realisere store synergier, opplyses det i meldingen.

Kontanter og aksjer til NRS-aksjonærene

Aksjonærene i Norway Royal Salmon (NRS) vil motta 0,303933 aksjer i Salmar per aksje i NRS, pluss 52,84 kroner i kontanter når Salmar kjøper NRS.

Som følge av dette vil NRS-aksjonærene få en eierandel i Salmar på rundt 12,3 prosent.

Salmar skriver ikke hvordan det vil finansiere kontantdelen av transaksjonen, men det opplyses at selskapet har en rekke finansieringskilder tilgjengelig.

NTS-budet går sin gang

Transaksjonen planlegges gjennomført i løpet av tredje kvartal i år.

For å finansiere transaksjonen skal Norway Royal Salmon (NRS) gjøre en kapitalforhøyelse på nær 4,1 milliarder kroner til kurs 265,18 kroner.

Fusjonen vil ikke påvirke gjennomføringen av tilbudet på NTS, opplyses det. NTS er eneeier i Salmonor, og største eier i Norway Royal Salmon. Salmar har lagt bud på NTS, og har fått aksept på over halvparten av aksjene.

Carnegie har vært finansiell rådgiver til NRS, mens Wikborg Rein har vært juridisk rådgiver. Salmar har benyttet seg av Arctic Securities og Advokatfirmaet Bahr.