– Vi har lagt bak oss nok et godt kvartal, spesielt i vår norske virksomhet. Det har gitt gode resultater. Røkterne i både Midt-Norge og Nord-Norge har levert gode biologiske resultater som igjen gir gode økonomiske resultater. På land har våre ansatte innen Salg og Industri håndtert og disponert store volum bra, uttaler konsernsjef Frode Arntsen i en melding.

I løpet av tredje kvartal omsatte Salmar for 7,5 milliarder kroner og tjente 2,3 milliarder kroner på driften. Det er bedre enn samme kvartal i fjor, da driftsresultatet endte på 1,31 milliarder kroner.

Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt hadde finansanalytikere som følger selskapet tett ventet et operasjonelt driftsresultat på 1,69 milliarder kroner i kvartalet.

Slaktevolumet i Norge var på 74.000 tonn og driftsresultat per kilo var 30,70 kroner, går det fram av torsdagens melding til markedet.

Salmar
  • Verdens nest største lakseselskap
  • Har det meste av produksjonen sin i Midt-Norge, men de senere år har de fått stadig mer aktivitet også i Nord-Norge
  • Hovedkontoret ligger på Frøya i Trøndelag.
  • Eier halvparten av Scottish Sea Farms og er hovedeier i islandske Icelandic Salmon (Arnarlax).
  • Gustav Witzøe og familie eier knapt halvparten av Salmar.

Forventer vekst

Salmar forventer betydelig volumvekst i 2024 hvor man begynner å ta ut uutnyttet potensial i eksisterende lisenser. I Norge forventer selskapet 257.000 tonn, Salmar Aker Ocean 7.000 tonn, Icelandic Salmon 15.000 tonn og gjennom tilknyttet selskap Scottish Sea Farms 37.000 tonn. Inkludert relativ andel fra Scottish Sea Farms gir dette samlet 298.000 tonn og er en økning på 9 prosent fra volum i 2023.

Det er forventet lav tilbudsvekst globalt i 2024, og i dette markedet vil Salmar øke volum betydelig.

– Vi har kommet langt med gjennomføringen av pågående strategiske grep. Som et resultat av dette har vi styrket vår finansielle posisjon. Integreringen av virksomhet fra NRS, NTS og Salmonor etter oppkjøpet i fjor går som planlagt. Det ligger an til at vi henter ut større synergier enn opprinnelig estimert. Salget av Frøy i tredje kvartal har bidratt til å styrke vår finansielle posisjon ytterligere, uttaler Arntsen i meldingen.

Offshoresatsingen på is

Salmar opplyser også i dagens melding at nye offshore enheter i Norge satt på vent:

– Grunnet regulatorisk usikkerhet har Salmar Aker Ocean vedtatt å sette det videre arbeidet med offshore havbruk i Norge på hold. Selskapet vil fremover ha fullt fokus på å vokse semi-offshore og utnytte kapasiteten fra sine to semi-offshore enheter gjennom produksjon av bærekraftig
norsk laks, samt fortsette å utforske muligheter utenfor Norge, skriver selskapet.

Salmar opplyser at det nå ikke jobber med nye enheter for offshore havbruk i Norge.

Konsernsjef Frode Arntsen sa under dagens kvartalspresentasjon at selskapet trenger «stabile, forutsigbare og bærekraftige rammebetingelser».

– Det gjelder for skatt, reguleringer og tilgang til areal, sa han.

Salmar Aker Ocean har tidligere vært tydelig på at det ønsker grunnrenteskatt på havbruk til havs. Ikke fordi det egentlig vil ha denne skatten, men fordi det frykter at den vil komme senere. Da er det langt bedre at den kommer fra første dag, og at det betales skatterefusjon mens oppbygging av selskapet skjer.

Salmar Aker Ocean besto fra før av enheten Ocean Farm 1 (havmerden). Nå er også Arctic Offshore-enhetene som fulgte med på oppkjøpet av Norway Royal Salmon (NRS) lagt inn i dette selskapet. Også utviklingskonseptet Smart Fish Farm ligger her – men det er foreløpig kun et papirprosjekt.

– Selskapet vil fremover ha fullt fokus på å utvikle disse enhetene, og jobbe med semioffshore havbruk. (..) Vi vil i enda større grad utforske mulighetene utenfor Norge, sa Arntsen.

I oktober ble det klart at regjeringen ikke ville gå inn for denne skatten, les mer her:

Grunnrenteskatt

Ifølge kvartalsrapporten har Salmar estimert en skattekostnade i forbindelse med grunnrenteskatten på 1,12 milliarder kroner for årets første ni måneder.

I vår vedtok Stortinget at lakseoppdrettere må betale en grunnrenteskatt på 25 prosent på alt overskudd fra produksjonen i sjø – i tillegg til den ordinære selskapsskatten.

Salmar gjentar i dagens melding at de er sterkt imot grunnrenteskatten i havbruk.

– Grunnrenteskatten på verdiskapingen i sjø i Norge for de første ni månedene av 2023 er regnskapsført i tredje kvartal, basert på beste nåværende estimat. Salmar er sterkt uenig i innføringen av denne skatten og vil fortsette å søke dialog med myndigheter og beslutningstagere, heter det i meldingen fra selskapet.

Mowi meldte onsdag at selskapet har beregnet at det vil gi dem en ekstraskatt på rundt 10 prosentpoeng i sin norske virksomhet. At den prosentsatsen er såpass mye lavere enn 25 prosent, skyldes ifølge selskapet at mye av verdiskapingen skjer i andre deler av verdikjeden, som fôrproduksjon, settefiskproduksjon og slakteri. Der er det kun normal selskapsskatt på 22 prosent.

Tidligere i sommer varslet Mowi at det vil ta ut søksmål mot staten for å prøve gyldigheten av bunnfradraget i grunnrenteskatten. Salmar har tidligere sagt at det vurderer å gjøre det samme.