Salmar
  • Et av verdens største lakseselskaper med en årsproduksjon på drøyt 150.000 tonn laks i året
  • Har hovedkontor på Frøya i Trøndelag, og det meste av produksjonen sin i Midt-Norge. Har de seneste årene også bygget seg opp i Nord-Norge, hvor de nå bygger nytt slakteri på Senja i Troms og Finnmark
  • Eier halvparten av Scottish Sea Farms, og noe over halvparten av Icelandic Salmon
  • Hovedeier, grunnlegger og konsernsjef er Gustav Witzøe

– Hvem hadde trodd at Salmar skulle komme ut av pandemiens år med nesten like gode resultater som foregående år, åpner konsernsjef Gustav Witzøe med i Salmars årsrapport, publisert fredag morgen.

Året endte med en omsetning på 12,9 milliarder kroner, opp fra 12,2 milliarder kroner året før. Operasjonelt driftsresultat ble 3,00 milliarder kroner, helt marginalt ned fra 2019 da det ble 3,07 milliarder kroner.

– Dette ble gjort mulig gjennom at alle ledd og mennesker i verdikjeden fungerte på sitt beste, kombinert med en smule flaks. Myndigheter og importører over hele verden har vist stor evne til å opprettholde matforsyningen som den kritiske samfunnsfunksjonen det er. Konsumentene lot ikke stengte restauranter ødelegge for sitt sunne kosthold, men viste sin omstillingsevne ved å tilberede laks på kjøkkenet i de millioner hjem, skriver Witzøe i årsrapporten.

Økt slaktevolum

Selskapets slaktevolum i 2020 endte på 161.500 tonn, opp fra 153.100 tonn året før.

I 2021 venter selskapet ytterligere økning i slaktevolumet.

– Prestasjonen som er skapt i 2020 er resultatet av en enestående reise, skapt av en gjeng med enestående mennesker. Der postulatet «alt vi gjør i dag skal gjøres bedre enn i går» har vært gjennomgangsmelodien i utviklingen, skriver Witzøe i rapporten.

Salmar-konsernet hadde 1.763 årsverk i 2020 – fordelt med 74 prosent menn og 26 prosent kvinner.