Obligasjonslån
  • En obligasjon er et gjeldspapir utstedt av for eksempel et selskap eller en kommune
  • I motsetning til banklån, vil et obligasjonslån ha en rekke ulike eiere, typisk ulike fond og spesialiserte investorer
  • Obligasjoner kan selges i andrehåndsmarkedet, hvor kursene svinger i takt med generelle markedsforhold og selskapsspesifikke hendelser
  • Obligasjonslån har en klart definert varighet. I lånet løpetid skal det betales en avtalt rente, og ved utløp skal hele lånet tilbakebetales

Salmar skal gjennomføre investormøter der hensikten er å ta opp et obligasjonslån på inntil 250 millioner euro, eller et tilsvarende beløp i kroner (cirka 2,5 milliarder kroner).