Oppgangen kommer etter at Salmon Evolution mandag morgen kom med en oppdatering for tredje kvartal.

Der opplyses det blant annet at stående biomasse på anlegget er doblet fra utgangen av andre kvartal, til 2.100 tonn.

– Det er god appetitt og normale dødelighetsnivåer i hele anlegget, skriver selskapet.

Salmon Evolution
  • Har sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
  • Byggingen startet våren 2020.
  • Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land.
  • Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser.