– Vi er glade for å se at de avgjørende handlingene som er tatt de siste ukene nå stabiliserer situasjonen og gjør det mulig for selskapet å gå tilbake til produksjonsmodus, uttaler administrerende direktør i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen, i dagens melding til markedet.

Landbasertselskapet på Indre Harøy utenfor Molde fikk et driftsresultat på -24 millioner kroner i første kvartal 2023, mot -11 millioner kroner i samme periode foregående år, går det fram av selskapets kvartalsrapport publisert tirsdag morgen.

Omsetningen var 3 millioner kroner i kvartalet, mot 7 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

Tilgjengelige kontanter og kontantekvivalenter var ved utgangen av kvartalet på 171 millioner kroner, mens tilgjengelig likviditet var 454 millioner kroner.

Trond Håkon Schaug-Pettersen er toppsjef i Salmon Evolution Foto: Anders Furuset

Trøbbel med amøbe

I slutten av april meldte selskapet om økt dødelighet i flere fiskegrupper. Den gruppen med høyest dødelighet lå på 7,9 prosent.

Mistanken er at det er kommet amøber inn med vannet, noe som har ført til sykdommen AGD. For å forhindre dette, er renseanlegget skrudd opp på hardere UV-rensing.

– Vi vet ikke om det har vært en feil med rensingen, eller om den er stilt for lavt. Vi har kjørt UV som det er lagt til grunn i spesifikasjonene, men for å være sikker har vi nå stilt opp effekten. Vi opplever situasjonen nå som veldig håndterbar, sa toppsjef Trond Håkon Schaug-Pettersen til Intrafish tidligere.

8. mai meldte selskapet at situasjonen hadde stabilisert seg, og at det fortsatte å lete etter rotårsaken til hendelsen.

Salmon Evolution
  • Har sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
  • Byggingen startet våren 2020.
  • Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land.
  • Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser.
  • Fase 1 var ferdig i 2022.
  • Produksjon på 9000 tonn fisk i året med første fase.
  • Ferdig utbygd i tre faser skal gi 36.000 tonn fisk i året.
  • Selskapet satte ut sin første smolt i slutten av mars 2022.
  • I begynnelsen av november 2022 ble den første fisken slaktet og sendt til utvalgte kunder i inn- og utland.

Den forøkte dødeligheten førte til et kraftig aksjekursfall da det ble kjent, fra nivåer rett under 8 kroner aksjen til rundt 7 kroner aksjen. Kursen er fortsatt rundt 7 kroner aksjen.

Friske penger til utbygging

Hendelsen med økt dødelighet skjedde under to uker etter at selskapet hadde hentet 525 millioner kroner i frisk egenkapital.

Pengene ble hentet for å finansiere egenkapitalandelen av utbyggingen av fase 2 av det landbaserte anlegget utenfor Molde. Selskapets ledelse avviser bestemt at de ante noe utfordringene med amøbe da de besluttet å hente penger.

Som følge av det kraftige aksjekursfallet handlet aksjen til under emisjonskursen på 7,7 kroner ble en foreslått reparasjonsemisjon droppet.

I dagens melding til markedet opplyser selskapet at situasjonen nå er stabilisert.

– Selskapet har gjennomført raske og passende tiltak for å rette opp situasjonen, og situasjonen stabiliserer seg nå med daglig dødelighet tilbake til normale nivåer etter ferskvannsbehandling, skriver selskapet.

– Den vellykkede ferskvannsbehandlingen gir også uvurderlig operasjonell erfaring som vil forbedre våre evner til å takle utfordringer fremover, legger Schaug-Pettersen til i meldingen.

Les mer her: Landbasert lakseselskap sier det har kverket amøbene

Ellers opplyses det at forberedelsene for Indre Harøy 2 pågår, og det er tydelige tegn til en normalisering i byggemarkedet.

7.900 tonn er i drift i ved det første anlegget på Indre Harøy, og selskapet har fullt ut utviklet en årlig kapasitet på 31.500 tonn.