– Fjerde kvartal 2023 markerte en betydelig milepæl for Salmon Evolution, etter å ha slaktet over 1100 tonn HOG med gode resultater og klart break-even EBITDA i oppdrettssegmentet for første gang. Ser vi inn i 2024 er vi optimistiske, og vi er veldig fornøyde med slakteresultatene våre hittil i år, som viser økende slaktevekt, en eksepsjonelt høy superiorandel og sterk prisrealisering, uttaler administrerende direktør i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen, i en børsmelding i forbindelse med selskapets resultat for fjerde kvartal.

Salmon Evolution
  • Har sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
  • Byggingen startet våren 2020.
  • Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land.
  • Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser.
  • Fase 1 var ferdig i 2022.
  • Produksjon på rundt 8000 tonn fisk i året med første fase.
  • Ferdig utbygd i tre faser skal gi 36.000 tonn fisk i året.
  • Selskapet satte ut sin første smolt i slutten av mars 2022.
  • I begynnelsen av november 2022 ble den første fisken slaktet og sendt til utvalgte kunder i inn- og utland.

Høy andel superior

Selskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på -33 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, mot -25 millioner kroner i samme periode foregående år.

Omsetningen var 89 millioner kroner i kvartalet (28). Slaktevolumet i kvartalet var 1.104 tonn, med en gjennomsnittlig slaktevekt på rundt 3,5 kilo og en superiorandel på 90 prosent.

Tilgjengelige kontanter og kontantekvivalenter var ved utgangen av kvartalet på 386 millioner kroner, mens tilgjengelig likviditet var 645 millioner kroner.

Følger planen

Landbasertselskapet opplyer i kvartalsrapporten at de er på plan om å oppnå en oppdrettskostnad på nivå med den konvensjonelle oppdrettsindustrien.

Selskapet fortsetter å se en sterk biologisk utvikling, med god appetitt og lav dødelighet på tvers av sitt oppdrettsanlegg. Hittil i første kvartal er det slaktet 457 tonn, etter selskapet har slaktet ut to av fire grupper. Gjennomsnittlig slaktevekt har så langt i første kvartal vært rundt 3,9 kilo, med en superiorandel på over 95 prosent.

Den stående biomassen ved utgangen av fjerde kvartal var på over 2.200 tonn, fordelt på rundt 1,4 million individer.

– Fremover forventes det gradvis økende slaktevekter, som til sammen med ytterligere biomasseoppbygging vil sette scenen for en betydelig økning i slaktevolumene fra andre kvartal og utover, skriver selskapet.