Salmon Evolution fikk et operasjonelt driftsresultat på -41 millioner kroner i tredje kvartal 2023, mot -22 millioner kroner i samme periode foregående år.

Det framgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Omsetningen var 16 millioner kroner i kvartalet (-0,2).

Tilgjengelige kontanter og kontantekvivalenter var ved utgangen av kvartalet på 446 millioner kroner, mens tilgjengelig likviditet var 705 millioner kroner.

Selskapet hadde tekniske problemer i forbindelse med kvartalspresentasjonen onsdag morgen. IntraFish baserer seg derfor på rapporten som ble sendt ut rett før selve presentasjonen.

Salmon Evolution
  • Har sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
  • Byggingen startet våren 2020.
  • Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land.
  • Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser.
  • Fase 1 var ferdig i 2022.
  • Produksjon på rundt 8000 tonn fisk i året med første fase.
  • Ferdig utbygd i tre faser skal gi 36.000 tonn fisk i året.
  • Selskapet satte ut sin første smolt i slutten av mars 2022.
  • I begynnelsen av november 2022 ble den første fisken slaktet og sendt til utvalgte kunder i inn- og utland.

Slaktevolum

Salmon Evolution venter å ha et slaktevolum på 1.000 til 1.200 tonn i fjerde kvartal 2023, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

Ved inngangen til tredje kvartal hadde selskapet en run rate biomasseproduksjon på rundt 1.000 tonn. Ved utgangen av kvartalet hadde dette økt til 1.600-1.700 tonn, tilsvarende 70–75 prosent av steady state-volumer. Dødeligheten i tredje kvartal var 1,5 prosent, som gir en årlig run rate på 6 prosent.

Ved utgangen av kvartalet ble første del av den tredje batchen slaktet med sterke resultater. Som ved tidligere slaktinger var andelen Superior på 96 prosent opplyser selskapet i sin melding til markedet.

Sterk vekst

I en oppdatering publisert 2. oktober opplyste selskapet at fisken deres vokste godt. Det var normal dødelighet i alle fiskegrupper.

Per utgangen av tredje kvartal hadde selskapet rundt 2.100 tonn fisk stående i tankene sine, noe som var opp 101 prosent siden utgangen av andre kvartal.

I løpet av tredje kvartal vokste fisken med 1.290 tonn. Fiskegruppe nummer 8 ble satt i anlegget i løpet av kvartalet, og selskapet meldte om planer om å sette inn ytterligere to fiskegrupper i løpet av fjerde kvartal. Da venter det å nå en stabil produksjon tilsvarende rundt 7.900 tonn per år innen utgangen av 2023.

I tredje kvartal slaktet selskapet 185 tonn laks. Noe av planlagt slakt ble utsatt til fjerde kvartal for å oppnå bedre snittvekter og bedre priser. I fjerde kvartal venter det å øke slaktingen betydelig, meldte selskapet 2. oktober.

Utlandet

Under presentasjonen av forrige kvartal, i midten av august, fortalte toppsjef Trond Håkon Schaug-Pettersen om utviklingen av prosjektene deres i Sør-Korea og USA.

Den gangen sa han at de leitet etter beste mulige plass i USA, og at de ville finne et område som «tikket alle boksene», og at de derfor brukte tid på det. I Sør-Korea hadde de signert en avtale med det koreanske sjømatselskapet Dongwon Industries i 2021 om bygging av landbasert anlegg for smolt og settefisk.

Toppsjefen la til at han håpet de kunne si mer om dette i neste kvartalspresentasjon.

I rapporten som ble sendt ut onsdag, formidler selskapet at utviklingen i Sør-Korea går sakte, men sikkert. De forventer at byggingen der skal starte i 2024, mens den i USA er forventet å starte først i 2025 eller 2026.