Langgrunt vann gjør at det planlagte anlegget i Sør-Korea trenger ekstra lange rør, både for vanninntak og utslipp. Det driver kostnadene opp. I tillegg har ikke Sør-Korea annen lakseproduksjon, noe som gjør at andre typer infrastruktur mangler.

– Også det påvirker kostnader. Samtidig ser vi at dette prosjektet er noe som blir høyt prioritert i Sør-Korea, men vi må sikre at alle prosjekter vi involverer oss i, har visse lønnsomhetsmål, sa Salmon Evolution-sjef Trond Håkon Schaug-Pettersen i forbindelse med kvartalspresentasjonen tirsdag.