Salmones Camanchaca
  • Et selvstendig selskap, skilt ut fra fiskeriselskapet Camanchaca, der Camanchaca eier majoriteten
  • Er notert ved Oslo Børs
  • Driver lakseoppdrett i Chile. Har mål om å nå en produksjon på rundt 70.000 tonn i 2023
  • Selskapet har rundt 1.800 ansatte

I sin tredje oppdatering på noen uker rundt algesituasjonen i Chile, har Salmones Camanchaca igjen oppjustert tapsanslagene sine.

Søndag kveld skrev de at fire av anleggene deres er påvirket. Totalt var det 3,2 millioner fisk ved anleggene. Rundt halvparten, altså 1,6 millioner fisk, døde som følge av de giftige algene. Det tilsvarer 2.700 tonn.

Selskapet gjør ingen nye nedjusteringer av sitt reviderte slakteestimat på 41.000 - 44.000 tonn i år.

Økt anslag for finansielt tap

De har derimot økt anslaget for kostnader.

4. april anslo de at tapet etter forsikringsoppgjør ville bli 4,4 millioner dollar. Nå er anslaget økt til 7,5 millioner dollar (ca 63 millioner kroner).

Selskapet skriver nå at de er ferdig med å fjerne all dødfisk fra anleggene. Begrensninger som følge av pandemien gjorde det ekstra utfordrende.