«Utbruddet av koronaviruset har ført til noe uvisshet knyttet til utviklingen fremover, men konsernet har uansett solid egenkapital og sådan godt grunnlag for å håndtere eventuelle negative effekter av pandemiutbruddet», skriver styret i