Settefiskselskapet Sævareid Fiskeanlegg omsatte for 185,9 millioner kroner i 2021 opp fra 176,8 millioner kroner i 2020.

Driftsresultatet gikk likevel noe ned til 19,8 millioner kroner fra 25,6 millioner kroner i 2020.

Sævareid Fiskeanlegg er et av totalt tre datterselskap under Sævareid Holding. Det produserer yngel og settefisk i ferskvannsbaserte anlegg innerst i Sævareidfjorden i Bjørnafjorden kommune.

Selskapet hadde en bokført langsiktig egenkapital på 188,3 millioner kroner og en langsiktig gjeld på 189,8 millioner kroner ved utgangen av 2021.

Det har så langt ikke lykkes Intrafish å få en kommentar til resultatet fra selskapet.

Sævareid Fiskeoppdrett
  • Sævareid Fiskeanlegg ble etablert i 1978. Produksjonen ble startet i lokalene til en nedlagt kartongfabrikk.
  • Eierne av selskapet er Sævareid Holding, Bremnes Fryseri, Lingalaks, Tombre Fiskeanlegg, Bolaks og lokale personer.
  • Selskapet har 24 ansatte.
Kilde: Sævareid Fiskeoppdrett
Sævareid Fiskeanlegg 2021 2020 Endring
Omsetning 185,9 176,8 5,10 %
Driftsresultat 19,8 25,6 -22,70 %
Resultat før skatt 16 21,1 -24,20 %
Nettoresultat 12,5 16,5 -24,20 %
Driftsmargin 10,70 % 14,50 % -26,40 %