– Det var eitt fantastisk resultat i eit år kor Seaborn har 20 års jubileum. Resultatet skuldast eine og aleine den fantastiske innsatsen til alle de flotte personane som jobbar i Seaborn. Dei har gjort ein formidabel innsats, seier kommersiell direktør Frank Yri til IntraFish.

Årsrekneskapen for selskapet i 2021 viser ein omsetnad på 7,5 milliardar kroner. Opp frå 5,7 milliardar i 2020. Seaborn eksporterer laks og aure og har hovudkontor i Bergen.

Resultatet etter skatt enda på 73,9 millionar kroner.