Hvis man ser større strukturmessig på det er det en utfordring med formuesskatten og frykt for at familieeide oppdrettsselskaper skal selge konsesjoner og sin drift til større aktører. Slik blir det mindre fisk tilgjengelig for oss som jobber i det frie markedet. Det er ikke en utfordring akkurat nå, men det kan blir det når dette slår inn. Det kan bli en urettferdig situasjon, sier Even Hopland til Intrafish. Han er administrerende direktør i eksportselskapet Sekkingstad.

Direktøren viser til formuesskatten