SinkabergHansen
  • Laksekonsern med aktivitet i flere kommuner i nordre Trøndelag og søndre Nordland
  • Hovedkontor og slakteri ligger rett utenfor Rørvik
  • Har nær 250 ansatte
  • Største eier er Finn W. Sinkaberg, med 53,6 %. Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og hennes familie eier 11,1 prosent.
  • Produserte 34.000 tonn laks i 2020
Kilde: Selskapets årsrapport 2020

– Det var biologiske utfordringer i første halvår. I tillegg kom koronapandemien som skapte store utfordringer i horeca-markedet og bidro til at den sedvanlige prisoppgangen i andre halvår ikke kom, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg til IntraFish.

Sett i lys av dette, er han fornøyd med resultatene i 2020 tross nedgang i både omsetning og driftsresultat fra året før.

Svein-Gustav Sinkaberg er konsernsjef i SinkabergHansen Foto: Anders Furuset

SinkabergHansen driver oppdrett i nordre deler av Trøndelag og søndre deler av Nordland. Konsernet er blant de største privateide lakseselskapene i Norge.

Omsetningen i 2020 endte på 2,18 milliarder kroner, mens driftsresultatet ble 280 millioner kroner.

I regnskapet fremgår det at deler av 2020-volumet var solgt med prissikring «med god inntjening».

Utfordringer med lus

I første halvår 2020 hadde selskapet utfordringer mye lakselus og mange behandlinger.

– Dette har for SinkabergHansen gitt utslag i økt dødelighet, redusert tilvekst og økte kostnader. Produksjonen i andre halvår ble bra, og for 2020 produserte vi 34.340 tonn, skriver selskapet i sin årsrapport som ble offentliggjort i helgen.

Ifølge konsernsjef Sinkaberg har det gått langt bedre så langt i år.

– Produksjonsmessig ser det bra ut så langt i år. Vi har gjort en rekke forebyggende tiltak mot lus, som vi har lykkes med i første halvår – men tiden vi går inn i nå med høyere sjøtemperaturer som vanligvis er mest utfordrende, sier han.

Bygger ut

Selskapet jobbet i 2020 med tre store investeringer: Nytt RAS-anlegg, ny laksefabrikk og utvikling av drift.

– Hver for seg er dem de tre største i selskapets historie. Investeringene er i stor grad finansiert gjennom låneopptak, skriver de.

Det nye RAS-anlegget ferdigstilles til jul i år.

– Ved å få stor smolt vil vi øke vår produksjon, vi får kortere tid i sjø og vi reduserer produksjonskostnaden på grunn av færre behandlinger.

Den nye laksefabrikken åpnet tidligere i juni 2021, mens investeringene i drift skal gi økt produksjon og lavere produksjonskostnader.

Blant investeringene var semilukkede merder, Atlantic Subsea Farming og implementering av sertifiseringsordningen Global GAP.

Utbyggingene til selskapet er blitt noe dyrere som følge av en svakere krone, da en del av kostnadene har vært i euro.

Kraftig økning i gjelden

Ved årsskiftet hadde konsernet en bokført egenkapital på 1,99 milliarder kroner, opp fra 1,75 milliarder kroner året før. Langsiktig gjeld økte fra 67 millioner kroner til 1,22 milliarder kroner.

– Vi har i 2020 økt vår lånebelastning betydelig i forbindelse med utbyggingen av Svaberget Smolt og ny laksefabrikk. Vi har sikret renta på 40 prosent av lånebeløpet, skriver selskapet.

Likeledes har selskapets anleggsmidler økt, særlig posten «anlegg under utførelse» som ved årsskiftet var bokført til 717 millioner kroner.

Selskapet utbetalte 61,4 millioner kroner i utbytte, ned fra 108 millioner kroner året før.

SinkabergHansen as, tall i millioner kroner:

2020 2019 Endring
Omsetning 2 181,0 2 471,0 -11,7 %
Driftsresultat 280,0 435,0 -35,6 %
Resultat før skatt 337,0 554,0 -39,2 %
Nettoresultat 274,0 452,0 -39,4 %
Driftsmargin 12,8 % 17,6 % -27,1 %