– Børsklagenemden har basert på overstående vurdering konkludert med at det ikke er grunnlag for å konsolidere Haspro m.fl. Haspro kan derfor ikke pålegges tilbudsplikt som følge av ervervet av aksjer i NTS, heter det i det enstemmige vedtaket.

I klartekst betyr dette at Ragnar Halle Sivertsens selskap Haspro ikke utløste tilbudsplikt på resten av NTS-aksjene etter det kjøpte en aksjepost fra Alfred Berg Kapitalforvaltning for å sikre av alliansen bestående av Rørvik-tilknyttede aksjonærer fikk over 50 prosent av aksjene i NTS.

Aksjekjøpet var omstridt, og denne posten ble muligens utslagsgivende for at Williksen, Dolmen og Bondø-alliansen fikk flertall, og samlet fikk solgt sine aksjer til Salmar.

Kan ikke påklages

Tidligere styreleder Odd Reidar Øie og tidligere styremedlem Hans Martin Storø mente alliansen måtte anses som en konsolidert gruppe, at aksjekjøpet til Sivertsen dermed ville kreve at det ble lagt bud på hele NTS – eller at aksjene ble solgt igjen.

Oslo Børs konkluderte med at alliansen ikke er å anse som en gruppering, noe nå altså Børsklagenemden har sagt seg enig i.

– Børsklagenemden er enig med Oslo Børs i at dette grunnlaget for konsolidering, ikke kan føre frem. Nemnden kan i all hovedsak vise til børsens vurderinger i vedtaket 6. mai 2022. Det er ikke sannsynliggjort at Haspro m.fl. søkte å hindre Mowi eller andre i å fremsette bud. Tvert imot mener Børsklagenemden at Haspro m.fl. søkte å etablere en konkurransesituasjon mellom Mowi og Salmar for å få et så godt bud som mulig på aksjene i NTS, heter det i vedtaket.

Avgjørelsen fra Børsklagenemden kan ikke påklages.