I en e-post tirsdag, som er innleveringsfristen for skattemeldingen for næringsdrivende, tipser Skatteetaten om at de som har ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse bør søke utsettelse for levering.

– Skatteetaten arbeider sammen med Finansdepartement med en veiledning for fastsettingen av formuesverdien av ikke tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret. Arbeidet pågår fortsatt 31. mai 2022, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Ernst Larsen i Skatteetaten i e-post.

Skatteetaten opplyser om at skattepliktige med ikke tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret, og som søker om utsatt frist for levering på dette grunnlaget vil få søknaden innvilget.

– Skattepliktige med ikke tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret vil ikke bli ilagt tvangsmulkt selv om de ikke leverer skattemelding innen fristen 31. mai 2022, skriver han i e-posten.