Et bunnfradrag vil gjøre at det er skattemessige motiver for å forbli liten. Det er feil, og til hindrer for en utvikling til større og mer effektive enheter, mener sa professor Ragnar Torvik da han presenterte utredningen «Et helhetlig skattesystem» mandag.

– Bunnfradraget vil svekke den økonomiske effektiviteten av grunnrenteskatten og bør etter utvalgets mening ikke innføres. Dersom en ønsker at mer av grunnrenten skal bli værende i næringen, vil det være mer effektivt at skattesatsen reduseres fremfor å innføre et bunnfradrag, heter det i rapporten.