Under konferansen Aquavision i Stavanger tirsdag fortalte den nobelprisvinnende amerikanske samfunnsøkonomen Joseph Stiglitz om de økonomiske utfordringene verden står overfor, der man har hatt en stor pandemi og krig i Europa.

Aquavision
  • Dette er den 14.