Det viser årsregnskapet til selskapet for 2021.

Selskapet hadde en omsetning på nær 7,9 milliarder kroner i fjor - opp fra 7,6 milliarder i 2020.

Driftsresultatet endte på 225,5 millioner kroner - en marginal oppgang fra fjoråret som endte på 224,5 millioner kroner.

Skretting skriver i rapporten at det i Norge ble solgt 2.193.000 tonn fiskefôr. Det er tre prosent høyere enn året før.

Skretting solgte i 2021 583.615 tonn fôr, sammenlignet med 594.301 i 2020. Drøyt 80 prosent av dette gikk til innenlandsmarkedet.

Kommentarer til regnskapet finner du i denne saken: Skretting-sjefen: – Betydelig kostnadssjokk som treffer verdikjeden vår nå

Redusert forsalg

Ifølge rapporten kom Skretting ut med en lavere markedsandel sammenlignet med tidligere år. Dette har redusert Skrettings fôrsalg i 2020.

Det negative volumavviket er delvis kompensert med vekst i eksportvolum. Økningen i salgsinntekter skyldes primært høyere råvarekostnader, skriver selskapet.

Skretting
  • Skretting as er et heleid datterselskap av Nutreco International B. V., som er et privateid selskap fra Nederland.
  • Nutreco International B.V. eies i sin helhet av SHV Holdings S.H.V.
  • Skretting as sin virksomhet består i produksjon og salg av fôr til lakse- og marinfisk-oppdrettere.
  • Produksjonen foregår ved anlegg i Stavanger, Averøy og Stokmarknes. Produktene markedsføres i Norge og via eget salgsselskap i Sverige.
  • Kilde: Skrettings årsrapport

De skriver videre at «året 2021 ble preget av sterk prisvekst på råvarer samt for kostnader relatert til produksjon og frakt, mye som følge av flaskehalsen i verdens handels- og energimarkeder. Det har i perioder vært høyere usikkerhet og risiko knyttet til tilgjengelighet og leveranse av enkelte råvarer».

Videre i årsrapporten står det at «dagens forretningsmodell ivaretar kostnadsdekning for hoveddelen av disse kostnadsøkningene».

2,8 millioner til Walde

Selskapet har en langsiktig gjeld på 238, 2 millioner kroner, som i hovedsak består av utsatt skattegjeld. Egenkapitalen var på 1,1 milliarder ved utgangen av året.

Selskapet hadde ved utgangen av fjoråret 302 ansatte, 82 kvinner og 220 menn.

Ifølge rapporten hadde administrerende direktør, Håvard Walde, en samlet godtgjørelse på 2,8 millioner kroner i fjor. Lønnen var på 1,8 millioner kroner - mens bonus utgjorde drøye 700.000 kroner. Resterende er pensjon og naturalytelser.

Det er ikke avsatt noe til utbytte.

Tall i millioner kroner:

Skretting 2021 2020 Endring
Omsetning 7 875,0 7 569,2 4,0 %
Driftsresultat 225,5 224,5 0,4 %
Resultat før skatt 235,7 231,2 1,9 %
Årsresultat 197,1 174,7 12,8 %
Driftsmargin 2,9 % 3,0 % -3,5 %